Onur

Özten

Bilgisayar Mühendisi & Yazılım Uzmanı


Alsay Depo Uygulaması

Depo uygulaması iki yada daha fazla fazla şubeye sahip iletişim mağazaları için geliştirilmiştir. Benzersiz IMEI numaralarına göre kaydedilen cep telefonları önce ana depoya işlenir. Sonrasında ana depodan diğer şubelere çıkış yapılabilir, ihtiyaç doğruldusunda şubeye çıkılan cihaz oradan da başka şubeye yada geri ana depoya çıkılabilir. Depo uygulaması cihazın bu seyahati boyunca tüm hareketlerini kayıt altında tutar. İhtiyaçlar doğrultusunda bir şube, depoyu yada başka bir şubeyi stok durumunu öğrenmek için sorgulayabilir, cihaz talebinde bulunabilir. 

Cihaz bulunduğu şubeden satıldığında bu satış gün sonu raporuna ve stoklara yansır. Depo uygulaması satılan cihaz için önceden tanımlı bir şablona göre fatura basabilir. Şubeler için atanmış fatura serileri sayesinde fatura basımındaki personel hataları engellenmiştir. Depo uygulamasında ürünler için yüzde usulü yada müktar usulü prim tanımlaması yapılabilir. Ürün satıldığında satış yapan personele sattığı ürünün belirlenen yüzdesi kadar prim uygular. Ay sonunda yada daha da geriye yönelik bu primlerin ayrıntılı dökümünü verebilir.

Depo uygulaması firmanın, şubenin yada personelin performansını değerlendirebilmek amacıyla geriye yönelik istatistiki veri özetleri sunabilir. Herhangi iki tarih arasında kalan dönemde şubenin yada personelin nekadar ciro, adet, yada prim yaptığını ayrıntılı bir şekilde grafiklerle raporlayabilir.