Onur

Özten

Bilgisayar Mühendisi & Yazılım Uzmanı


Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği Resmi Web Sitesi

Geliştirdiğim web içerik yönetim sistemi altyapısının uygulandığı Bağımsız Diyaliz Merkezleri Derneği resmi web sitesi.

.Net Framework 2.0, MsAccess Database, ADO.Net, Telerik Web Components

http://diyamer.net/