Onur

Özten

Bilgisayar Mühendisi & Yazılım Uzmanı


Erzurum Teknik Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi web sitesi için hazırlanmış içerik yönetimi sistemi. Kullanıcılara göre yetkilendirilmiş içeriklerin bulunduğu merkezi yönetim sisteminden Üniversitenin merkezi web sitesi ve fakülte / daire başkanlıkları web siteleri yönetilebilir. Kayıtlı öğretim üyelerine yöneticinin belirlediği kısıtlarda disk alanı tahsis edilebilir. Öğretim üyeleri bu alan dahilinde kendi mikro blog sitelerinde ders notları, sınav notları gibi içerikleri paylaşabilir. 

Kullanılan Teknolojiler : .Net Framework 4, Asp.net MVC4, Entity Framework.