Onur

Özten

Bilgisayar Mühendisi & Yazılım Uzmanı


MPTEK Resmi Web Sitesi

Geliştirdiğim web içerik yönetim sistemi altyapısının uygulandığı MpTek resmi web sitesi.

.Net Framework 2.0, MsAccess Database, ADO.Net, Telerik Web Components